Úvod Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

 1. Definícia pojmov

  GDPR - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

  Objednávateľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá dokončí objednávku tovarov alebo služieb objednávacím formulárom.

  Poskytovateľ - firma Mária Hámorská, IČO: 36 998 974, Na sihoti 21, 040 13 Košice.

  Spracovateľ - firma All4Net s.r.o., IČO: 36 654 965, Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.

  Osobný údaj - akákoľvek informácia, ktorá vedie k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 2. Ochrana osobných údajov
  1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára na dodávku služieb potvrdzuje Objednávateľ, že rozumie Podmienkam ochrany osobných údajov, vyjadruje svoj súhlas s ich znením a akceptuje ich v celom rozsahu.
  2. Poskytovateľ spracúva osobné údaje podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  3. Poskytovateľ používa v rámci zlepšovania kvality služieb súbory cookies. Prezeraním a používaním  webu Objednávateľ súhlasí a akceptuje túto skutočnosť.
  4. Objednávateľ má právo na prístup (podľa článku 15 GDPR), opravu (podľa článku 16 GDPR), výmaz (podľa článku 17 GDPR), obmedzenie spracovania  (podľa článku 18 GDPR),  prenositeľnosť (podľa článku 20 GDPR) osobných údajov a právo namietať (podľa článku 21 GDPR).
  5. Pre úspešné objednanie sú požadované údaje:
   • Meno a priezvisko
   • Adresa
   • Telefón
   • E-mail

   Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky služieb a výkon práv a povinností vyplývajúci zo zmluvného vzťahu.

  6. Poskytovateľ využíva služby sprostredkovateľov na webhostingové služby. Spracovateľ zodpovedá za zabezpečenie osobných údajov vo fyzickej, softwarovej a aj hardwarovej podobe.
  7. Objednávateľovi nevzniká povinnosť uviesť osobné údaje, tie sú však nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy.
  8. Poskytovateľ nevykonáva automatické individuálne rozhodovanie podľa článku 22 GDPR.
 3. Práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje (meno, priezvisko, kontaktné údaje a adresu) za účelom poskytovanie objednaných tovarov a služieb vrátane riešenie zaručnej reklamácie na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúce zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a z uplatňovania nárokov zo zmluvného vzťahu.
  2. Poskytovateľ spracováva údaje v súlade s právnymi predpismi a vynakladá úsilie na zabezpečenie osobných údajov proti strate, zneužitiu, zmene a neoprávnenému spracovaniu. Poskytovateľ zabezpečuje, aby k osobným údajom mali prístup len oprávnené osoby Poskytovateľa a sprostredkovateľa. K osobným údajom pristupujú tieto osoby pod vlastnými prístupovými údajmi.
  3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Podmienok ochrany osobných údajov. Po zmene je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zverejniť zmenené Podmienky ochrany osobných údajov na svojich internetových stránkach.
Info Dodanie tovaru
Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

   

Copyright 2014 - 2022 © colonialdecor